Szanowni Państwo,

w 2019 roku mija 300 lat od ukończenia budowy niezwykłych pasłęckich organów oraz 300 lat od rozpoczęcia budowy wspaniałych organów świętolipskich. Fakt ten pragniemy uczcić nie tylko poprzez organizację VII Pasłęckiego Festiwalu Organowego, ale także poprzez zupełnie nową inicjatywę - I Warmiński Konkurs Organowy o ogólnopolskiej randze, organizowany wspólnie przez Rzymskokatolicką Parafię pw. św. Bartłomieja w Pasłęku oraz Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce.

Po raz pierwszy w historii polskich konkursów organowych przesłuchania odbędą się wyłącznie na historycznych instrumentach znajdujących się w zabytkowych kościołach znajdujących się na terenie należącym do ustanowionej w 1992 roku metropolii warmińskiej, do której nazwa konkursu wprost się odnosi.

Regulamin konkursu można pobrać pod poniższym adresem:
http://hildebrandt-paslek.pl/Regulamin.IWKO.pdf

Zgłoszenia konkursowe opracowane zgodnie z zapisami regulaminu prosimy przesyłać na adres e-mailowy
wko.paslek.swieta.lipka@gmail.com

Pragniemy podkreślić, że wgląd w nadsyłane zgłoszenia Uczestników Konkursu mają wyłącznie wymienieni w jego regulaminie Sekretarze, zaś przesłuchania konkursowe odbędą się z zachowaniem anonimowości Uczestników występujących w uprzednio wylosowanej przez nich kolejności wystąpień. Jedynie Sekretarze Konkursu będą znali klucz pozwalający na powiązanie konkretnego nazwiska Uczestnika z osobą prezentującą swoje interpretacje w danym momencie przesłuchań.

W wypadku, w którym Uczestnikiem Konkursu będzie osoba wykształcona w klasie któregoś z członków Jury, Sekretarze Konkursu będą odrzucali ocenę odnośnego Jurora. W takiej sytuacji punktacja danego Uczestnika będzie wyliczona na podstawie średniej punktów przyznanych przez pozostałych Jurorów, którzy nie byli wcześniej pedagogami prowadzącymi kształcenie Uczestnika.

Organizator I Warmińskiego Konkursu Organowego będzie zwracał się do osób zgłaszających się do udziału w Konkursie o wyrażenie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych wyłącznie w celach związanych z organizacją Konkursu.

Klauzula informacyjna (RODO) dla osób zgłaszających się do udziału w I Warmińskim Konkursie Organowym do pobrania pod poniższym adresem: klauzula.rodo.pdf
Andreas Hildebrandt z Gdańska, którego udokumentowana działalność przypada na lata 1709-1762, był jednym z wielkich budowniczych organów epoki baroku.


Należał do pokolenia sławnego królewieckiego organmistrza Johanna Josua Mosengela i był jego gdańskim konkurentem.
Andreas Hildebrandt nie musiał - jak miało to miejsce
w przypadku jego saksońskiego kolegi Zachariasa Hildebrandta - pracować w cieniu innego budowniczego,
mógł rozwinąć swój kunszt swobodnie i niemal bez ograniczeń.


Stworzył znaczną liczbę znakomitych instrumentów w rejonie Gdańska, z których do dziś przetrwały jedynie nieliczne.
Hildebrandt rozpoczął nową linię sztuki organmistrzowskiej
w Gdańsku, którą przed nim wyznaczała pochodząca
z południa Polski rodzina Nitrowskich.
Wykształcił także grono świetnych uczniów i następców,

do których należeli między innymi Friedrich Rudolf Dalitz oraz Christoph Heinrich Obuch.

Inicjatorzy projektu renowacji pasłęckich organów pragną poprzez przywrócenie do życia największego istniejącego dziś instrumentu Andreasa Hildebrandta umieścić postać budowniczego na należnym jej miejscu w historii sztuki budowy organów.

Organy Hildebrandta w Pasłęku są, podobnie jak wileńskie organy Adama Gottloba Caspariniego, jednym
z ostatnich świadków kultury organowej istniejącej w czasach baroku między Gdańskiem a Królewcem.

Mamy nadzieję, iż te strony przybliżą Państwu sylwetkę znakomitego organmistrza oraz zwrócą uwagę na wspaniały odrestaurowany instrument w Pasłęku, który co roku usłyszeć można podczas koncertów Pasłęckiego Festiwalu Organowego.

Poprzez działalność koncertową, edukacyjną, wydawniczą i naukową skoncentrowaną wokół organów pasłęckich organów staramy się zwrócić uwagę szerokiego grona odbiorców na jeden z najciekawszych organowych regionów Polski, w którym w  niewielkiej odległości od siebie zachowały się czekające wciąż na konserwację dzieła Adama Gottloba Caspariniego (instrument w Młynarach z 1744 r.), Christopha Heinricha Obucha (instrument w Wilczętach z 1776 r.) oraz Andreasa Hildebrandta (instrument w Jelonkach z 1725 r.).

Krzysztof Urbaniak
- kierownik artystyczny festiwalu organowego w Pasłęku

Szafy organowe, stan po renowacji.

» dalej