Galeria

Instrument po renowacji:


- oryginalne cięgła i tabliczki rejestrowe z 1719 r.
[foto: Sebastian Paschen]


- szafa organowa po stronie sekcji pedałowej
[foto: Sebastian Paschen]


- zrekonstruowane rejestry językowe sekcji Oberwerku
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- odrestaurowane i zrekonstruowane piszczałki metalowe i drewniane
[foto: Krzysztof Urbaniak]

Piszczałki językowe organów Hildebrandta w Pasłęku:- głowice pedałowych głosów językowych:
Fagot 16', Trompeten Bas 8', Schalmey 4'
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- piszczałki głosów językowych przed demontażem
(w głębi szafy widoczne
duże drewniane piszczałki głosu
Unter Bas Offen
16')

[foto: Krzysztof Urbaniak]  - nogi i głowice piszczałek rejestru Fagot 16'
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- nogi i głowice piszczałek rejestru Fagot 16'
(inne ujęcie: widoczne mosiężne języki)
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- największa głowica rejestru Fagot 16' (dźwięk C)
wraz z rynienką i językiem
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- głowice rejestru Trompeten Bas 8' wraz z rynienkami i językami
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- największe nogi rejestru Trompeten Bas 8' (C oraz Cis)
wraz z widocznymi napisami: "Pedal Tromp C" oraz "Cis"
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- nogi i głowice rejestru Schalmey 4'
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- detaliczne ujęcie rynienek rejestru Schalmey 4'
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- największa noga rejestru Schalmey 4' z widocznym napisem
"Schalmeÿ 4f C"
[foto: Krzysztof Urbaniak]

Piszczałki drewniane organów Hildebrandta:


- odrestaurowane piszczałki rejestru Unter Bas Ged. 16' (widoczne nowe oskórowanie szpuntów oraz uzupełnienia i naprawy stolarskie)
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- odrestaurowane piszczałki rejestru Unter Bas Ged. 16'
o podwójnych labiach
[foto: Krzysztof Urbaniak]

Szafa organowa i miechownia:


- stolarskie uzupełnienia szafy sekcji Oberwerku
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- centralna wieża sekcji Oberwerku
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- stolarskie łączenia elementów drewnianych
[foto: Krzysztof Urbaniak]

- stolarskie uzupełniania konstrukcji nośnej pod wiatrownice
w sekcji Hauptwerku
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- masywne belki krzyżujące się pod podłogą chóru
i utrzymujące konstrukcję organów
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- stolarskie uzupełnienia płycin szafy organowej
[foto: Ks. Jan Sindrewicz]


- kuty zamek z 1719 r. przy wejściu do miechowni organów
(stan po renowacji)
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- barokowy kuty zamek (detal)
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- odrestaurowane miechy klinowe
[foto: Szymon Januszkiewicz]


- nowe oskórowanie miechów
[foto: Szymon Januszkiewicz]


- drewniana konstrukcja utrzymująca miechy
[foto: Szymon Januszkiewicz]


- odrestaurowane kanały powietrzne
[foto: Szymon Januszkiewicz]


- główny kanał powietrzny prowadzący od dmuchawy elektrycznej
do miechów klinowych
[foto: Szymon Januszkiewicz]


- odrestaurowane stanowisko dla kalikantów
[foto: Szymon Januszkiewicz]


- stan kanałów powietrznych przed renowacją
[foto: Szymon Januszkiewicz]


- miechy organów w trakcie prac konserwatorskich
[foto: Szymon Januszkiewicz]


- szafa organowa sekcji basowej - stan po renowacji
[foto: Ks. Jan Sindrewicz]


- podstawa szafy organowej po stronie basowej
[foto: Ks. Jan Sindrewicz]


- odrestaurowana szafa organowa
(na dole fotografii widocznej miejsce stołu gry)
[foto: Ks. Jan Sindrewicz]


- miejsce stołu gry w podstawie szafy organowej sekcji manuałowej
(widoczne otwory przeznaczone dla cięgieł registrowych)
[foto: Ks. Jan Sindrewicz]


- górna część szafy organowej sekcji manuału
[foto: Ks. Jan Sindrewicz]


- snycerka po renowacji
[foto: Ks. Jan Sindrewicz]


- "anielska orkiestra"
[foto: Ks. Jan Sindrewicz]

Piszczałki metalowe:


- jedna z zachowanych oryginalnych piszczałek frontowych,
które z zagadkowych przyczyn uniknęły konfiskaty na cele wojskowe
w 1917 r.
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- oryginalne piszczałki głosu Principal 4' z sekcji Oberwerku
(stan przed usunięciem wtórnej warstwy broncy)
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- odrestaurowane wiatrownice sekcji Hauptwerku
(widoczne zamknięcie komór klapowych
zrekonstruowane wg. organów Hildebrandta w Pruszczu Gdańskim z 1728 r. )
[foto: Orgelwerkstatt Wegscheider]


- wypalanie otworów w nowym oskórowaniu wiatrownic Hauptwerku
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- wymiana oskórowania wiatrownic Hauptwerku
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- jeden z ponad 150 wentyli (stan po konserwacji)
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- stolarskie uzupełnienia uszkodzeń wentyli
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- zrekonstruowany wg. organów w Pruszczu Gdańskim skobel zamykający komory klapowe wiatrownic
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- wymiana oskórowania dolnej wiatrownicy pedałowej
(tam, gdzie było to możliwe, zachowano stare oskórowanie)
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- stolarskie uzupełnienia wiatrownic
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- stolarskie uzupełnienia rys i pęknięć w wiatrownicach
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- zamknięcie komory klapowej górnej wiatrownicy pedałowej
(stan po renowacji)
[foto: Krzysztof Urbaniak]


- komora klapowa i wentyle górnej wiatrownicy pedałowej
(stan po renowacji)
[foto: Krzysztof Urbaniak]» dalej