Projekt renowacji organów Hildebrandta
w Pasłęku


I etap prac
zrealizowany w 2010 r.

- pełna renowacja szaf organowych,
- demontaż instrumentu oraz szczegółowa dokumentacja wszystkich części.

II etap prac
zrealizowany w 2011 r.


System powietrzny:

- usunięcie dotychczasowej dmuchawy oraz nieoryginalnych kanałów powietrznych,
- oczyszczenie miechów, kanałów, stelaży miechów oraz pomieszczenia miechowni,
- usunięcie oskórowania miechów,
- naprawa drewnianych elementów miechów oraz urządzenia do kalikowania,
- uzupełnienie ścięgien,
- powtórne oskórowanie miechów,
- kontrola wentyli oraz połączeń kanałów, naprawy i ponowne oskórowanie w miarę potrzeb,
- wykonanie nowego kanału dmuchawy, podłącznie nowej dmuchawy z obudową ochronną,
- naprawa oryginalnych kanałów, rekonstrukcja brakujących kanałów,
- rekonstrukcja szperwentyli.


Zabezpieczenie instrumentu:

- naprawa obudowy sekcji pedału względnie jej drzwi,
- budowa schodów po południowej stronie organów,
- naprawa dalszych wypełnień.  
                

Renowacja wiatrownic sekcji pedału i manuału głównego:

- oczyszczenie zachowanych wiatrownic, kloców, ławeczek piszczałkowych i innych elementów podtrzymujących piszczałki,
- usunięcie desek z pulpetami oraz podniesienie ścian bocznych,
- demontaż wentyli, usunięcie przednich ich zaczepów, ponowne oskórowanie wentyli,
- usunięcie oskórowań w komorze klapowej i za nią,
- usunięcie rys,
- wylanie kanceli ciepłym klejem kostno-skórnym,
- powtórne oskórowanie wentyli (nakładka i strona dolna),
- budowa nowych desek z pulpetami wraz z zawieszeniami wentyli,
- budowa nowych dolnych ścian komór klapowych wraz z zamknięciami komór klapowych,
- oczyszczenie i odpowiednie umieszczenie sztyftów wentyli, uzupełnienia,
- kontrola i korekta sprężyn wentylowych, uzupełnienia,
- kontrola i naprawa oskórowania prowadnic szlajf,
- kontrola i ewentualna naprawa szlajf,
- kontrola szczelności wiatrownic oraz ewentualnych przebić,
- instalacja listew ze sprężynami, wentyli oraz sprężyn wentylowych, ustawienie równomiernego oporu sprężyn,
- powtórna instalacja kloców piszczałkowych,
- usunięcie rdzy ze śrób mocujących kloce, uzupełnienia.

                                     
Rekonstrukcja wiatrownic dla sekcji Oberwerku:

- rekonstrukcja wiatrownic sekcji Oberwerku wg. historycznych wzorów z kręgu referencyjnego,
- dopasowanie wszystkich kloców piszczałkowych,
- uzupełnienie podpórek ławeczek piszczałkowych,
- naprawa i stabilizacja zachowanych ławeczek piszczałkowych,
- zastąpienie nieoryginalnych ławeczek piszczałkowych nowymi, wykonanymi wg. historycznych wzorów z kręgu referencyjnego.

    
Stół gry:

- wykonanie klawiatur wg. wzoru historycznego,
- demontaż pneumatycznego stołu gry,
- uzupełnienie wypełnienia ponad klawiaturami manuałowymi,
- wykonanie pulpitu nutowego oraz klawiatury pedałowej,
- renowacja szyldów i cięgieł rejestrowych,
- renowacja ławki organowej.     
               

III etap prac
zrealizowany w 2012 r.

Rekonstrukcja traktury tonowej i rejestrowej:
- renowacja nielicznych zachowanych części traktury tonowej,
- rekonstrukcja traktury tonowej wg. rozpoznawalnych śladów
w organach oraz na podstawie porównawczej analizy innych organów Hildebrandta,
- rekonstrukcja całej traktury rejestrowej wg. rozpoznawalnych śladów w organach oraz na podstawie porównawczej analizy innych organów Hildebrandta,
- rekonstrukcja cymbelsternów wraz z zespołem grających na dzwonach aniołów oraz z włącznikiem.
                                    
Piszczałki – renowacja piszczałek metalowych i drewnianych:
- oczyszczenie wszystkich zachowanych piszczałek,
- nadanie właściwego kształtu korpusom i nogom piszczałek,
- prace lutownicze przy uszkodzonych miejscach, przedłużenia obciętych piszczałek,
- piszczałki drewniane: kontrola fug klejowych, ewentualne ich podklejenie, korekta uszkodzonych miejsc,
- kontrola forszlagów i szpuntów, ewentualna naprawa i powtorne oskórowanie,
- rekonstrukcja brakujących piszczałek drewnianych na podstawie porównawczej analizy innych organów Hildebrandta, ścisła współpraca z rzeczoznawcami.

Piszczałki – rekonstrukcja piszczałek metalowych
i językowych:

- odlanie arkuszy blachy z odpowiedniego stopu,
- opracowane menzur,
- rekonstrukcja piszczałek.                    

IV etap prac
zrealizowany w 2013 r.


Montaż:
- instalacja wiatrownic i traktur,
- dopasowanie rejestrów i uchwytów mocujących dla większych piszczałek,
- dopasowanie kloców piszczałkowych i regulacja traktur.
                                  
Intonacja:
- intonacja wstępna wszystkich piszczałek w warsztacie,
- intonacja piszczałek we wnętrzu kościelnym w Pasłęku,
- strojenie całych organów.

 

Jedna z tabliczek z nazwami rejestrów, stan po zdjęciu przemalowań.

» dalej