Partnerzy projektu konserwacji organów Hildebrandta:


Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa w Pasłęku
(http://swietyjozefpaslek.pl)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(http://www.mkidn.gov.pl/)


Hermann Reemtsma Stiftung Hamburg
(http://www.hermann-reemtsma-stiftung.de/)

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

(http://wrota.warmia.mazury.pl/)

Urząd Miasta i Gminy Pasłęk
(http://www.paslek.pl)


Patronat nad projektem konesrwacji organów Hildebrandta w Pasłęku objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Konserwatorski i organologiczny
nadzór nad projektem:


Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków w Olszytnie
Delegatura w Elblągu
(http://www.bip.wuoz.olsztyn.pl/)

Baltisches Orgel Centrum e.V. Stralsund
(http://www.orgelcentrum.de)


 

Oryginalny uchwyt cięgła rejestrowego, stan przed renowacją.

» dalej